Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp

Spara favorit

I denna kurs skall en fördjupning av valfri tillämpad kriminologisk frågeställning belysas i ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Litteraturstudie som vetenskaplig metod står i fokus.

Sammankomster

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi GR (A) 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...