Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott, 7,5 hp

Spara favorit

Våld och våldsbrott är ett samhällsproblem. I denna kurs behandlas de grundläggande begreppen i våld och våldsbrott samt en fördjupning i detsamma utifrån kriminologiska teorier kopplat till aktuell forskning. Vidare diskuteras det brottspreventiva arbetet för att förebygga våldsbrottslighet.

Sammankomster

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

samt Kriminologi GR (A), minst 30 hp
(OB 6b)

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.