Kursen fördjupar och binder samman de teoretiska och empiriska grunderna i brottsprevention och våldsbrott. I kursen ingår att kritiskt analysera och diskutera våldshot mot samhället och åtgärder för att både förhindra och minska skada orsakat av våld. Kursen fördjupar även kunskapen om forskningsmetoder, specifikt gällande etiska principer kring design, undersökning och analys för att förbereda inför skrivandet av C-uppsatsen, vilken avslutar kursen.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-M2471

Sista anmälan: 15 april 2021

Behörighet

Kriminologi GR (A), 30 hp och Kriminologi GR (B), 30 hp, inklusive godkänd vetenskaplig metodkurs på B-nivå 7,5 hp och B-uppsats 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller