Naturvetenskap GR (A), Naturorienterande ämnen och teknik för lärare årskurs 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Spara favorit

I kursen får du utveckla dina kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen samt teknik. Du utvecklar även metoder och din kompetens för att planera, leda, utveckla och utvärdera undervisning i grundskolan enligt de styrdokument som finns.
Kursen syftar särskilt till att du ska känna trygghet i och utveckla din förmåga att planera och leda undervisningsmoment samt skapa lärandesituationer som tar vara på elevers nyfikenhet, uppmuntrar dem att ställa frågor, samt stimulerar dem till undersökningar.

Sammankomster

Kursen ges på distans med fem campusträffar i Sundsvall. Varje träff omfattar två dagar.

Behörighet

Behörighetsgivande lärarexamen, avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...