Pedagogik som vetenskaplig disciplin har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.

Påverkansprocesser finns i förskolan, fritidshemmet, skolan och andra utbildningssammanhang, men också till exempel i personalarbete, behandling och informationsförmedling i sjuk- och hälsovård, i föreningsverksamhet som träning och tävling inom idrott, och i marknadsföring. Den gemensamma nämnaren är att utbildning, lärare, föräldrar, beteendevetare, läkare, tränare och marknadsföring bidrar till att elever, barn, personal och kunder, patienter, idrottare, publik och konsumenter inlemmas olika i sociala sammanhang. Specifik forskning om förskola och fritidshem handlar om omsorg, utveckling och lärande.

Den forskning som bedrivs inom pedagogikämnet vid Mittuniversitetet handlar om styrning, utvärdering, normalisering, undervisning, lärande, och ledarskap samt digitalisering och kulturell reproduktion i särskilda sammanhang. Ämnet utgör en väsentlig del av lärarutbildningsprogrammen och ingår som huvudområde i det Beteendevetenskapliga programmet, i magister- och mastersprogrammen liksom i utbildningen på forskarnivå.

Efterfrågan på personal med kompetens i pedagogik finner man inom såväl privat som offentlig sektor, liksom vårdsektorn, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, privata företag och fritidsverksamhet.

Mittuniversitetet erbjuder kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister-, master- eller forskarexamen. Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- och kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet.

Sidan uppdaterades 2021-02-11