Pedagogik som vetenskapligt ämne ska beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.

Påverkansprocesser finns i förskolan, fritidshemmet, skolan och andra utbildningssammanhang, men också till exempel i personalarbete, behandling och information i sjuk- och hälsovården, träning och tävling i idrotten, i marknadsföring med mera. Den gemensamma nämnaren är att utbildning, lärare, föräldrar, beteendevetare, läkare, tränare och marknadsföring bidrar till att elever, barn, personal och kunder, patienter, idrottare, publik och konsumenter inlemmas olika i sociala sammanhang.

Den forskning som bedrivs inom pedagogik vid Mittuniversitetet är inom områdena styrning, utvärdering, normalisering, undervisning, lärande och ledarskap samt kommunikation och kultur i särskilda sammanhang.

Pedagogik utgör en väsentlig del av lärarutbildningsprogrammen och ingår som huvudområde i Beteendevetenskapliga programmet. Magister- och masterprogram liksom utbildning på forskarnivå i pedagogik erbjuds också.

Mittuniversitetet erbjuder kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister-, master- eller forskarexamen. Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- och kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet.

Efterfrågan på personal med kompetens i pedagogik finner man inom såväl privat som offentlig sektor, till exempel vårdsektor, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, privata företag och verksamhet under fritiden.