Kursen innehåller teorier om lärande, kunskap och undervisning och deras inbördes relationer. Centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning studeras. Kunskapsteoretiska perspektiv fördjupas och relateras till frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares undervisning. Begreppet didaktisk kompetens kontextualiseras och problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik. I kursen genomförs ett utvecklingsarbete som inkluderar dokumentation och presentation.

Vårterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 2
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-T2470

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Kursen ges som campusdistansutbildning vilket innebär två-tre samlingstillfällen på Campus.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller