Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge en bild av barn och ungdomars läs- och skrivutveckling enligt aktuell forskning.

Sammankomster

Tre träffar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.