Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

Kursen syftar till att kursdeltagaren efter fullgjord kurs ska ha utvecklat fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Höstterminen 2020

roomDistans, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 3
  • Anmälningskod: MIU-T2131

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Kursen ges som distanskurs med två till tre nätbaserade sammankomster.

Behörighet

Kandidatexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp inom ett huvudområde samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00