Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

Spara favorit

I kursen behandlas kvalitetsarbete och utvärdering dels som förändringsprocesser och dels som styrningsprocesser i ett nationellt och globalt perspektiv. Kursen kan läsas fristående eller ingå som delkurs i magister/masterutbildning i pedagogik.

Sammankomster

Tre sammankomster.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.