Pedagogik AV, Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp

Spara favorit

I kursen ges en introduktion till vetenskapen pedagogik och dess problemområde. Disciplinens uppkomst och utveckling presenteras och problematiseras, tillsammans med definition av pedagogikens uppgift och studieobjekt. I kursen ingår att formulera och argumentera för det egna självständiga arbetet i relation till studieobjektet för disciplinen pedagogik.

Sammankomster

Tre träffar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.