Pedagogik AV, Pedagogisk forskning i praktiken, 15 hp

Kursen ger dig möjligheter att utveckla en förståelse för forskargruppens vardagsarbete, det vill säga aktiviteter, teorier, begrepp, metoder och analyser samt kritiska läsaktiviteter. Detta inkluderar att samarbeta med forskare genom att föra en dialog om deras forskning, delta i dagliga aktiviteter samt särskilda seminarier för kritisk läsning av relevanta artiklar och texter. Kursen omfattar aktivt deltagande i minst två seminarier då man ska genomföra granskning/opponentskap av annans text samt försvar av sin egen.
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Deltagarna kommer att följa ett pågående forskningsprojekt . Antalet sammankomster kan komma att variera dock, minst tre träffar varav en på campus och två på distans.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik, forskningsmetodik i pedagogik omfattande minst 15 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28