Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp

Spara favorit

Kursen består av ett självständigt arbete omfattande 15 hp. Kursen kan ingå i magister- masterutbuldning i pedagogik eller läsas som fristående.

Sammankomster

Två träffar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt forskningsmetodik omfattande minst 15hp på avancerad nivå samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.