Pedagogik AV, Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp

Spara favorit

I kursen behandlas grundläggande ontologiska och epistemologiska frågeställningar. Dessa frågor relateras till pedagogikens studieobjekt och utgör förutsättningar för att problematisera och diskutera verklighetens och kunskapens beskaffenhet inom pedagogisk forskning. I kursen ingår vidare att producera texter som anknyter till dessa frågeställningar, och presentera dem i kursgruppen som ett underlag för diskussion.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.