Pedagogik AV, Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp

Spara favorit

I kursen behandlas grundläggande ontologiska och epistemologiska frågeställningar. Dessa frågor relateras till pedagogikens studieobjekt och utgör förutsättningar för att problematisera och diskutera verklighetens och kunskapens beskaffenhet inom pedagogisk forskning. I kursen ingår vidare att producera texter som anknyter till dessa frågeställningar, och presentera dem i kursgruppen som ett underlag för diskussion.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...