Pedagogik GR (A), Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker, 7,5 hp | miun.se

Pedagogik GR (A), Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Breddkurs. Kursens övergripande syfte är att bidra till kunskap om jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker. I kursen studeras och diskuteras därför jämställdhet och mångfald samt dess innehåll och uttryck ur ett pedagogiskt perspektiv. Målet är att du som kursdeltagare utvecklar förståelse för utbildningsväsendets uppdrag i ett mångkulturellt samhälle och insikt i vad ett interkulturellt pedagogisk arbete kan innebära, liksom förmåga att normkritiskt betrakta pedagogiskt arbete och yrkesövning. Kursen vänder sig huvudsakligen till dig som arbetar i förskola, skola och fritidshem. Kursen ges som en campus-/distanskurs med fysiska träffar. Då kursen är en breddkurs är den inte behörighetsgivande till nästa nivå av kurser i pedagogik.
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 2
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2203

Sista anmälan: 19 april 2022

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Två obligatoriska träffar på Campus, samt några obligatoriska seminarier över nätet. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Kommunikation sker via Mittuniversitetets lärplattform och mötesverktyg som Zoom.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-11-30