Pedagogik GR (A), Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Breddkurs. Kursens övergripande syfte är att bidra till kunskap om jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker. I kursen studeras och diskuteras därför jämställdhet och mångfald samt dess innehåll och uttryck ur ett pedagogiskt perspektiv. Målet är att du som kursdeltagare utvecklar förståelse för utbildningsväsendets uppdrag i ett mångkulturellt samhälle och insikt i vad ett interkulturellt pedagogisk arbete kan innebära, liksom förmåga att normkritiskt betrakta pedagogiskt arbete och yrkesövning. Kursen vänder sig huvudsakligen till dig som arbetar i förskola, skola och fritidshem. Kursen ges som en campus-/distanskurs med fysiska träffar.

Höstterminen 2021

roomDistans
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-T2841

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Två obligatoriska träffar på campus, samt några obligatoriska seminarier över nätet. Du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Kommunikation sker via Mittuniversitetets lärplattform och mötesverktyg som Zoom.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00