Pedagogik GR (A), Att möta elever med omfattande och problematisk skolfrånvaro, 7,5 hp

Kursen behandlar förutsättningar och utmaningar när det gäller omfattande problematisk skolfrånvaro samt hur skolan kan arbeta framgångsrikt för att förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Undervisningen i kursen genomförs i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Examination sker genom tre skriftliga paper. Kursen riktar sig till alla som har ett intresse för omfattande och problematisk skolfrånvaro.

Sommaren 2023

room Distans
  • Start: Sommaren 2023
  • Studieperiod: Vecka 23 - 27
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2199

Sista anmälan: 15 mars 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad utan fysiska sammankomster. Dator och webbkamera behövs för deltagande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-29