Pedagogik GR (A), Bilderboksillustration, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen passar dig som tycker om att illustrera men som inte ännu är yrkesverksam. Den är såväl teoretisk som praktisk, där du får arbeta med bilderboken som medium. Under kursens gång får du läsa om hur text och bild samspelar och öva dig i illustration med inriktning mot bilderböcker utifrån dina egna praktiska erfarenhet av material och tekniker. I slutet av kursen har du också en portfolio som du kan skicka in till förlag eller andra uppdragsgivare om du önskar. Då kursen är en breddkurs är den inte behörighetsgivande till nästa nivå av kurser i pedagogik.

Undervisningens upplägg

Kursen ges internetbaserad utan några tidsbestämda föreläsningar eller sammankomster. Detta gör kursen flexibel och möjliggör egen planering under kursens gång. Under kursen arbetar du helt på egen hand med olika uppgifter och bjuds in till skriftlig dialog med andra kamrater i vårt digitala kursrum via lärplattformen Moodle.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-29