Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge dig kunskaper om elevinflytande och motiv rörande elevinflytande som didaktisk praktik. Kursen syftar även till att ge förståelse för verktyg i arbetet med elevinflytande. Vidare är syftet att kursen ska bidra till att kritiskt kunna granska elevinflytande och dess uttryck i förhållande till perspektiv som berör demokrati, kunskap, lärande och makt. Syftet är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till elevinflytande i utbildnings- och undervisningssammanhang.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Östersund
  • Obligatoriska träffar: 3
  • Anmälningskod: MIU-T4011

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen ges på kvartsfart med tre obligatorisk träffar i Östersund, fredagskväll till lördag. Däremellan förekommer träffar via nätet.

För att kunna följa kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling .

Behörighet

Grundläggande behörighet samt lärarexamen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00