Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om didaktiska verktyg för arbete med elevinflytande som arbetsmetod i skolan. Kursen syftar vidare till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i skolpraxis rörande elevinflytande som tema. Kursen ska även ge insikter om elevinflytandets reglering, uppkomst och motiveringar.

Sammankomster

Kursen är helt nätbaserad.

Behörighet

Grundläggande behörighet eller lärarexamen.

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.