Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam förskollärare och som vill använda dig av den språkliga mångfald som finns representerad i barngruppen som ett verktyg för att stimulera samtliga barns literacy utveckling. Kursen ger dig konkreta verktyg för hur du kan arbeta språkutvecklande i en verksamhet när flera olika språk finns representerade. Kursens ambition är även att synliggöra hur flera språk kan stimulerar den kognitiva utvecklingen gällande samtliga barn i verksamheten. Kursen genomförs i form av föreläsningar, inträdesbiljetter och gruppdiskussioner i seminarieform, samt uppgifter i fält och avslutas med en enskild skriftlig examination. Kursen ges på kvartsfart och är ortsoberoende.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2881

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad med totalt fem online sammankomster. För deltagande på kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-24