Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam lärare/fritidslärare och som vill använda dig av den språkliga mångfald som finns representerad i elevgruppen som ett verktyg för att stimulera samtliga elevers literacyutveckling. Kursen ger dig konkreta verktyg för hur du kan arbeta språkutvecklande i din undervisning/verksamhet utifrån att flera olika språk finns representerade. Kursens ambition är även att synliggöra hur flera språk kan stimulerar den kognitiva utvecklingen gällande samtliga elever i klassen/fritidshemmet. Kursen genomförs i form av föreläsningar, inträdesbiljetter och gruppdiskussioner i seminarieform, samt uppgifter i fält och avslutas med en enskild skriftlig examination. Kursen ges på kvartsfart och är ortsoberoende.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2861

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad med totalt fem online sammankomster. För deltagande på kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling. Kursen ges på kvartsfart och är ortsoberoende.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29