Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp | miun.se

Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam lärare/fritidslärare och som vill använda dig av den språkliga mångfald som finns representerad i elevgruppen som ett verktyg för att stimulera samtliga elevers literacy utveckling. Kursen ger dig konkreta verktyg för hur du kan arbeta språkutvecklande i din undervisning/verksamhet när flera olika språk finns representerade. Kursens ambition är även att synliggöra hur flera språk kan stimulerar den kognitiva utvecklingen gällande samtliga elever i klassen/fritidshemmet.
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2193

Sista anmälan: 19 april 2022

Höstterminen 2023

room Distans
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2861

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Antal sammankomster på kursen är fem och dessa är helt nätbaserade och sker i form av schemalagda online träffar dagtid eller kvällstid.

För deltagande i kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-12-03