Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam lärare och som vill använda dig av den språkliga mångfald som finns representerad i elevgruppen som ett verktyg för att stimulera samtliga elevers literacy utveckling. Kursen ger dig konkreta verktyg för hur du kan arbeta språkutvecklande i din undervisning när flera olika språk finns representerade. Kursens ambition är även att synliggöra hur flera språk kan stimulerar den kognitiva utvecklingen gällande samtliga elever i klassen.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-T2601

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Antal sammankomster på kursen är fem och dessa är helt nätbaserade och sker i form av schemalagda online träffar dagtid eller kvällstid.

För deltagande i kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller