Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen syftar till att du ska förvärva en helhetssyn på idrottsämnets innehåll och arbetsformer samt att utveckla insikt om idrott och lek som medel för att främja elevens möjlighet att utveckla en positiv självbild och en god hälsa. Kursen ingår som en praktisk estetisk kurs i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Kursen riktar sig mot undervisning i grundskolans åk 1-6 och kan även läsas som en fristående kurs för verksamma inom berörda arbetsområden.

Sammankomster

Fem samlingstillfällen, fyra i Sundsvall och ett i Östersund. Antalet dagar i ett samlingstillfällen kan variera från 2-5 dagar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad