Pedagogik GR (A), Kunskapssyn, bedömning och betyg, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att utifrån ett aktionsforskningsinriktat synsätt utveckla kompetenser i arbetet med bedömning och betyg utifrån kunskapssynen i styrdokumenten. Kursen behandlar centrala begrepp såsom bedömningsprocessen, kunskapssyn, kvalitetsarbete, dokumentation, examination, etiska frågor, styrdokument och betyg. Kursen kan läsas som kompetensutveckling av alla lärarkategorier.

Sammankomster

Fem träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.