Pedagogik GR (A), Kunskapssyn, bedömning och betyg, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att utifrån ett aktionsforskningsinriktat synsätt utveckla kompetenser i arbetet med bedömning och betyg utifrån kunskapssynen i styrdokumenten. Kursen behandlar centrala begrepp såsom bedömningsprocessen, kunskapssyn, kvalitetsarbete, dokumentation, examination, etiska frågor, styrdokument och betyg. Kursen kan läsas som kompetensutveckling av alla lärarkategorier.

Sammankomster

Fem träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...