Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Spara favorit

Kursen behandlar teorier och metoder för barns läs- och skrivinlärning och genomförs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och gruppdiskussioner. Kursen riktar sig till verksamma lärare som arbetar med barn i de tidiga åldrarna.

Sammankomster

Kursen är helt nätbaserad utan fysiska sammankomster.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller:Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Alternativt lärarexamen.
(OB 6)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.