Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Kursen behandlar teorier och metoder för barns läs- och skrivinlärning och genomförs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och gruppdiskussioner. Kursen riktar sig till verksamma lärare som arbetar med barn i de tidiga åldrarna.

Höstterminen 2019

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 3
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-T3041

Sista anmälan: 15 april 2019

Höstterminen 2020

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-T2151

Sista anmälan: 15 april 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Kursen är helt nätbaserad utan fysiska sammankomster.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller:Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Alternativt lärarexamen.
(OB 6)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.