Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Kursen behandlar teorier och metoder för barns läs- och skrivinlärning och genomförs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och gruppdiskussioner. Kursen riktar sig till verksamma lärare som arbetar med barn i de tidiga åldrarna.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-T2253

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen är helt nätbaserad utan fysiska sammankomster.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
alternativt lärarexamen.
(Förkunskaper)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller