Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Behöver du bredda dina kunskaper för undervisning i F-3? Kursen behandlar teorier och metoder för barns tidiga läs- och skrivinlärning. Kursen riktar sig till verksamma lärare i förskolan och grundskolan som arbetar med barn i de tidiga åldrarna. Kursen genomförs i form av föreläsningar, inträdesbiljetter och gruppdiskussioner i seminarieform och avslutas med en examinationsuppgift för respektive delmoment. Kursen ges på halvfart och är ortsoberoende.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2991

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad med totalt sex online sammankomster i seminarieform på eftermiddag/kvällstid. För deltagande på kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
alternativt lärarexamen.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28