Pedagogik GR (A), Multimodalt lärande och analys, 7,5 hp

Eftersom kommunikation numera består av flera olika uttrycksformer såsom skrift, bild, video och musik finns ett behov av ökade kunskaper för pedagoger om multimodalitet. Kursen kommer att innehålla föreläsningar om multimodal teori samt att tillfällen ges till diskussioner och praktiskt arbete i form av genomförande av multimodal analys av exempelvis läromedel och elevtexter.

Deltagande kräver tillgång till dator med internetuppkoppling.
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Två träffar. En i samband med kursstart och en i slutet på kursen. Däremellan är kursen nätbaserad.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29