Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Spara favorit

Kursen ger dig kunskaper om specialpedagogikens grunder och olika perspektiv. Centrala begrepp som en skola för alla, inkludering, segregering, goda lärandemiljöer diskuteras och rekonstrueras. Kursen innehåller också specialpedagogiskt förhållningssätt och arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskola, fritidshem och skola, samt andra verksamheter för barn och unga. Kursen ges som en campusdistanskurs med fysiska träffar.

Sammankomster

Obligatoriska träffar på campus en gång i månaden, fredag kväll och lördag. Observera att kursen inte ges som en nätkurs utan har fysiska träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...