Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Spara favorit

Kursen ger dig kunskaper om specialpedagogikens grunder och olika perspektiv. Centrala begrepp som en skola för alla, inkludering, segregering, goda lärandemiljöer diskuteras och rekonstrueras. Kursen innehåller också specialpedagogiskt förhållningssätt och arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskola, fritidshem och skola, samt andra verksamheter för barn och unga. Kursen ges som en campusdistanskurs med fysiska träffar.

Sammankomster

Obligatoriska träffar på campus en gång i månaden, fredag kväll och lördag. Observera att kursen inte ges som en nätkurs utan har fysiska träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.