Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Kursen ger dig kunskaper om specialpedagogikens grunder och olika perspektiv. Centrala begrepp som en skola för alla, inkludering, segregering, goda lärandemiljöer diskuteras och rekonstrueras. Kursen innehåller också specialpedagogiskt förhållningssätt och arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskola, fritidshem och skola, samt andra verksamheter för barn och unga. Kursen ges som en campusdistanskurs med fysiska träffar.
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 3
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Obligatoriska träffar: 5
 • Anmälningskod: MIU-T3081

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 5
 • Anmälningskod: MIU-T4010

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Sammankomster

Obligatoriska träffar på campus en gång i månaden, fredag kväll och lördag. Observera att kursen inte ges som en nätkurs utan har fysiska träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00