Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är undervisande lärare i förskolan, grundskolan eller gymnasiet och som vill anta utmaningen att föra in specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext, grundad i en samhällssyn där olikheter ses som resurser.
Kursen ger dig bland annat konkreta förslag på anpassningar som kan göras inom ramen för din undervisning, i syfte att du ska kunna möta de skiftande behov som finns representerad i elevgruppen. Kursen fokuserar på variationens och relevansstrukturens betydelse för elevers utveckling och lärande. Kursen genomförs i form av föreläsningar, inträdesbiljetter och gruppdiskussioner i seminarieform, samt uppgifter i fält och avslutas med en enskild skriftlig examination. Då kursen är en breddkurs är den inte behörighetsgivande till nästa nivå av kurser i pedagogik.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2470

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad med totalt fem online sammankomster i seminarieform på eftermiddag/kvällstid. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25