Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan, 7,5 hp

Kursen syftar till att fördjupa kunskap om undervisning i förskolans kontext. Utifrån aktuell forskning och i relation till förskolans verksamhet kommer undervisning som begrepp att problematiseras. Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 3
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-T2861

Sista anmälan: 15 april 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Fem sammankomster varav tre fysiska träffar på Campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller