Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan, 7,5 hp

Kursen syftar till att fördjupa kunskap om undervisning i förskolans kontext. Utifrån aktuell forskning och i relation till förskolans verksamhet kommer undervisning som begrepp att problematiseras. Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 3
  • Anmälningskod: MIU-T2691

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Tre fysiska träffar på Campus.

Behörighet

-

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00