Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp

Spara favorit

Kursen består av fyra delmoment med följande innehåll och omfattning:
1. Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp
2. Bedömning, rekrytering och urval, 7,5 hp
3. Styrning och utvärdering, 7,5 hp
4. E-lärandeprocesser för arbetslivet, 7,5 hp

Behörighet

Pedagogik GR (A), Pedagogik 1-30, minst 22,5 hp
eller tidigare lärarexamen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.