Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som handleder studenter inom lärarutbildning (förskollärare, grundlärare eller ämneslärare) och syftar till att ge en ökad kompetens inom integration av teori och praktik, handledning och bedömning för att ge goda förutsättningar att utföra uppdraget som handledare inom lärarutbildning. Kursen är processinriktad.
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 4
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2183

Sista anmälan: 19 april 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 4
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4090

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Höstterminen 2023

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 4
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2841

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 4
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4020

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Fyra träffar, en och en halv dag vid två av träffarna och en dag vid övriga träffar. Kursträffarna är obligatoriska.

Förtydligande av kravet på arbetslivserfarenhet: Du måste styrka att du har arbetat som lärare i minst 3 år genom att du laddar upp/skickar in tjänstgöringsintyg (anställningsbevis godtas inte) som styrker 3 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen. Av intyget måste det framgå att man arbetat som lärare, tidsperiod och omfattning.

Behörighet

lärarexamen samt minst 3 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-29