Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som handleder studenter inom lärarutbildning (förskollärare, grundlärare eller ämneslärare) och syftar till att ge en ökad kompetens inom integration av teori och praktik, handledning och bedömning för att ge goda förutsättningar att utföra uppdraget som handledare inom lärarutbildning. Kursen är processinriktad.
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 4
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-T2701

Sista anmälan: 15 april 2021

Vårterminen 2022

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 4
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-T4020

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Fyra träffar, en och en halv dag vid två av träffarna och en dag vid övriga träffar. Kursträffarna är obligatoriska.

Förtydligande av kravet på arbetslivserfarenhet: Du måste styrka att du har arbetat som lärare i minst 3 år genom att du laddar upp/skickar in tjänstgöringsintyg (anställningsbevis godtas inte) som styrker 3 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen. Av intyget måste det framgå att man arbetat som lärare, tidsperiod och omfattning.

Behörighet

lärarexamen samt minst 3 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller