Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som handleder studenter inom lärarutbildning (förskollärare, grundlärare eller ämneslärare) och syftar till att ge en ökad kompetens inom integration av teori och praktik, handledning och bedömning för att ge goda förutsättningar att utföra uppdraget som handledare inom lärarutbildning. Kursen är processinriktad.
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall
 • Obligatoriska träffar: 4
 • Anmälningskod: MIU-T2011

Sista anmälan: 15 april 2020

Vårterminen 2021

roomDistans, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 4
 • Anmälningskod: MIU-T2520

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Vårterminen 2021

roomDistans, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall
 • Obligatoriska träffar: 4
 • Anmälningskod: MIU-T2212

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Höstterminen 2021

roomDistans, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall
 • Obligatoriska träffar: 4
 • Anmälningskod: MIU-T2701

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Vårterminen 2022

roomDistans, Östersund
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 4
 • Anmälningskod: MIU-T4020

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Fyra träffar, en och en halv dag vid två av träffarna och en dag vid övriga träffar. Kursträffarna är obligatoriska.

Förtydligande av kravet på arbetslivserfarenhet: Du måste styrka att du har arbetat som lärare i minst 3 år genom att du laddar upp/skickar in tjänstgöringsintyg (anställningsbevis godtas inte) som styrker 3 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen. Av intyget måste det framgå att man arbetat som lärare, tidsperiod och omfattning.

Behörighet

lärarexamen samt minst 3 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00