Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

Spara favorit

Kursen består av två delmoment: 1. Pedagogik som vetenskap GR (C), 15 hp 2. Självständigt arbete 15 hp.

Sammankomster

Inga fysiska träffar, dock förekommer nätbaserade sammankomster via Mittuniversitetets konferenssystem.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs följande särskilda behörighet: Fullständiga kurser Pedagogik GR (A), Pedagogik 1-30 och Pedagogik GR (B), Pedagogik 31-60, varav dessa kurser sammanlagt skall ha inslag motsvarande minst 7,5 hp forskningsmetod.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.