Psykologi

Spara favorit

Vill du lära dig förstå, beskriva och förklara hur vi tänker, känner och beter oss i olika situationer och hur vi relaterar till andra människor i såväl privatliv som arbetsliv? Är du intresserad av hur våra drivkrafter och mentala förmågor kan användas och vad som till exempel kan främja hälsa och välbefinnande? Då är psykologi ämnet för dig.

Grundläggande områden inom psykologi är bland annat inlärningspsykologi, kognition och emotion, personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Till de tillämpade områdena hör bland annat arbets- och organisationspsykologi, hälsopsykologi, idrottspsykologi, klinisk psykologi och miljöpsykologi. Fördjupning inom ämnet kan vid Mittuniversitetet ske inom forskningsområdena inlärning, kognition och emotion samt områden relaterade till arbetslivs-, organisations- och hälsofrågor, som till exempel psykosocial arbetsmiljö, stress, hälsa och välbefinnande, strategiskt personalarbete, ledarskap, attityder, miljö samt kommunikation och beslutsfattande.

Ämnet psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv. Då ambitionen är att både förstå, förklara och beskriva människans tankar, känslor och beteende är vetenskapsteori och forskningsmetodik, liksom laborationer av olika slag, en viktig del av undervisningen.

Forskningen inom psykologi vid Mittuniversitetet spänner över ett brett fält men har en profilering mot grundforskning med stor betoning på experimentella studier kring ångest samt rädsla och annan psykopatologisk problematik liksom mot tillämpningar inom arbetsliv och hälsa. En stark koppling görs mellan den forskning som bedrivs och undervisningen.

Psykologi kan läsas som fristående kurser på grundnivå. Psykologi kan också vara ett huvudområde i kandidatexamen för dem som läser till en examen via fristående kurser. De som läser Personal- och arbetslivsprogrammet har psykologi som ett av sina huvudområden. På Psykologprogrammet är ämnet psykologi kärnan i utbildningen.

Psykologi på avancerad nivå läses inom Psykologprogrammet samt inom Masterprogrammet i psykologi. Som student på masterprogrammet kan du välja att skriva ett självständigt arbete omfattande 15 hp under det första året och därefter ansöka om magisterexamen. Vill du ansöka om masterexamen krävs ytterligare ett självständigt arbete omfattande 15 hp under det andra året, alternativt ett självständigt arbete omfattande 30 hp.

Fristående kurser i Psykologi

Kurs Nivå Hp
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och hälsa, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp Avancerad 7,5