Distansstudier

Vill du ha en flexibel väg mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde? Vi ger dig möjlighet att bygga ihop ditt eget kurspaket. Vilka kurser som ska ingå i din examen väljer du själv utifrån dina framtida yrkesplaner, intressen och erfarenheter.

Skärmdump av video: Bygg en kandidat i Psykologi.

Hur då?

Skärmbild från en instruktionsfilm om hur du bygger en kandidat i Psykologi.

En kandidatexamen består totalt av 180 högskolepoäng (hp) vilket exempelvis motsvarar cirka 3 års heltidsstudier eller 6 års halvtidsstudier.

Kandidatexamen med psykologi som huvudområde kräver minst 90 hp i psykologi, varav 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete.

Vi erbjuder till exempel:

•    Psykologi A, Grundkurs 30 hp

•    Psykologi B, Fortsättningskurs 30 hp

•    Psykologi C, Självständigt arbete 30 hp 

Resterande 90 hp (för att komma upp i totalt 180 hp) är valfria, antigen kan du läsa fler kurser i psykologi, eller välja ett eller flera andra ämnen som du är intresserad av.

Läs mer om möjliga kurser i psykologi och behörighetskrav

Notera: Om du vill ta ut en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde och ett andraämne krävs minst 90 hp i psykologi och 30 hp i valfritt annat ämne, till exempel juridik, hälsovetenskap eller pedagogik.

Läs mer om examen och vilka regler som gäller

Genom att bygga din egen kandidat kan du på det sättet själv välja vilken inriktning din utbildning ska ha.

Studievägledare kan ge stöd i val av sammantaget kurspaket

Arbetslivskontakt?

Inom ramen för olika kursers examinationsmoment ingår kontakt med verksamheter i ditt närområde. Det kan handla om att du först läser in dig på ett område och därefter genomför intervju för att ta del av hur teorier kan fungera i praktiken. Inom ramen för vårt fristående kursutbud i psykologi erbjuds ej någon verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Vad blir min titel?

Läser du 180 hp varav 90 hp i psykologi plus 30 hp i annat ämne, kan du titulera dig med en Filosofie Kandidatexamen med Psykologi som huvudområde och xx som andraämne, du kan även titulera dig som Beteendevetare.

Vad händer efter examen?

Kunskaper inom psykologi är värdefulla både för dig som individ och inom de allra flesta yrken med mellanmänsklig interaktion, finns det en uppsjö av områden du kan verka inom.

Läs mer om yrket beteendevetare hos SACO

Med en kandidatexamen med psykologi som huvudområde är du behörig att söka vårt internationella Masterprogram.

Masterprogram i Psykologi med inriktning mot emotion, 120hp

En examen från vårt Masterprogram behörighet att söka vidare till forskarutbildning.

Kan jag läsa till Psykolog?

Du kan inte bygga ihop en psykologexamen via fristående kurser.

Om ditt mål är att kunna arbeta som psykolog, måste du läsa ett psykologprogram.

Läs om vårt psykologprogram

Sidan uppdaterades 2023-09-19