Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7,5 hp | miun.se

Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7,5 hp

Kursen ger dig en översikt över centrala teman inom emotionsforskningen och hur dessa teman relaterar till klinisk psykologi och psykiatri. Du får lära dig mer om vilken roll som emotionella processer spelar i psykopatologi, och hur emotionsprocesser förändras i psykologisk och psykiatrisk behandling.

Vårterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-P4530

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Undervisningens upplägg

Kursen avslutas med en obligatorisk fysisk träff på Campus Östersund.
Träffen kan ej ersättas genom någon form av skriftlig- eller muntlig komplettering.

Obligatoriska webbaserade seminarium på dagtid förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Kursen ges på engelska.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområde psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde ) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-11-30