Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7,5 hp

Kursen ger en översikt över centrala temata inom emotionsforskningen och hur de relaterar till klinisk psykologi och psykiatri. Frågeställningar som lyfts är, vilken roll spelar emotionella processer i psykopatologi, och hur kan emotionsprocesser förändras i psykologisk och psykiatrisk behandling?

Höstterminen 2019

roomDistans, Östersund
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 1
 • Antal träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-P4011

Sista anmälan: 15 april 2019

Vårterminen 2021

roomDistans, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 1
 • Antal träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-P4420

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen avslutas med en obligatorisk fysisk träff på campus i Östersund.
Träffen kan ej ersättas genom någon form av skriftlig- eller muntlig komplettering.

Obligatoriska webbaserade seminarium på dagtid förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Kursen ges på engelska.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområde psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde ) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.