Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp

Spara favorit

Alla beteenden och mentala processer har en motsvarighet i vår biologi, så även emotion. Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap runt emotioners biologiska bas, i termer av aktivering och samverkande strukturer i centrala delar av nervsystemet, likväl som perifera effekter av denna aktivering.

Sammankomster

Aktuell kurs inleds med en obligatorisk fysisk träff vid Campus Östersund. Notera att träffen vid campus är obligatorisk och ej kan ersättas med andra uppgifter.

Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe Connect (eller motsvarande) förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.