Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp

Spara favorit

Att förstå det komplexa samspelet mellan emotion och kognition är en viktig del av att förstå hur vi uppfattar vår omvärld och hur vi agerar. Kursen syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för funktionella samverkande emotionella och kognitiva processer, samt att ge en orientering av forskningsfältet.

Sammankomster

Aktuell kurs inleds med en obligatorisk fysisk träff vid Campus Östersund. Notera att träffen vid campus är obligatorisk och inte kan ersättas med andra uppgifter.

Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe Connect (eller motsvarande) förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.