Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion och människa-datorinteraktion (MDI), 7,5 hp

Psychology MA, Emotion and Human-Computer Interaction (HCI), 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS068A
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Emotion och människa-datorinteraktion (MDI)
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-09-07
Senast ändrad: 2018-09-28
Giltig fr.o.m: 2019-08-25

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.