Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp | miun.se

Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge dig fördjupad kunskap om individens emotionella utveckling genom livet. Du får förståelse för vad som kan gynna respektive hämma emotionell utveckling, och stor vikt läggs vid sammankoppling och integrering av olika teorier.
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-P4311

Sista anmälan: 19 april 2022

Undervisningens upplägg

Kursen avslutas med en obligatorisk examination på Campus Östersund.
Träffen kan ej ersättas genom någon form av skriftlig- eller muntlig komplettering.

Obligatoriska webbaserade seminarium på dagtid förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Kursen ges på engelska.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-11-30