Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om individens emotionella utveckling genom livet. En central del är att skapa förståelse för vad som kan gynna respektive hämma emotionell utveckling samt att stor vikt läggs vid sammankoppling och integrering av olika teorier.

Sammankomster

Aktuell kurs avslutas med en obligatorisk fysisk träff vid campus Östersund. Notera att träffen vid campus är obligatorisk och inte kan ersättas med andra uppgifter.

Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe Connect (eller motsvarande) förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.