Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en introduktion till hur psykologisk kunskap kan tillämpas på arbete och organisationer. Den behandlar hur organisationsfaktorer (såsom struktur, kultur, klimat, ledarskap, teamarbete) samspelar med individen i relation till områden såsom rekrytering, prestationsbedömning, personal- och karriärutveckling, arbetsmotivation, arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi bedöms som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe connect kan förekomma där headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.